Giờ lễ các giáo xứ trung tâm thành phố

Có thể click vào tên giáo xứ để xem thêm thông tin.
Giáo xứ/Giáo họ Địa chỉ Quận/Huyệnsort icon Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Bản đồ
Nhà thờ Đức Bà Chánh Tòa Sài Gòn 1 Công xã Paris, P.Bến Nghé
3822 0477
VP: 3829 4822 - 3822 1285 - 3827 7945
Quận 1
05:30
17:30
05:30
17:30
05:30
17:30
05:30
17:30
05:30
17:30
05:30
17:30 (Thay cho lễ CN)
05:30
06:45
08:00
09:30 (Cộng đoàn tiếng Anh)
16:00
17:15
18:30
Chợ Đũi 1 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão
3833 0820 - 3925 5806
Quận 1
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
06:30
08:00
09:30
16:30
18:00
19:30
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, P.9
3931 1779
3843 7715
Quận 3
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
14.00
16.00
17.00
18.30
05.00
06.30
08.00
10.00
15.30
17.00
18.30
20.00
Tân Định 289 Hai Bà Trưng, P.8
3829 0093
3829 3088
Quận 3
05.00
06.15
17.30
19.00(T7
05.00
06.15
17.30
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
07.30
09.00
16.00
17.30
19.00
Gia Định 280 Bùi Hữu Nghĩa, P.2
3841 2184
Quận Bình Thạnh
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.30
05.30
07.00
08.30
16.30
18.30