Huấn Quyền

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 50 (01-01-2017): “Phi bạo lực: Một Đường Lối Chính Trị Vì Hoà Bình”

Nhân dịp này, tôi muốn suy tư về đường lối phi bạo lực như một đường lối chính trị vì hoà bình. Tôi khẩn xin Thiên Chúa giúp cho tất cả chúng ta vun trồng đường lối phi bạo lực trong những tư tưởng và giá trị riêng tư nhất của chúng ta.

Giới thiệu Tông huấn “Niềm vui của Tình yêu”, bản Việt ngữ

Văn phòng HĐGMVN nay xin giới thiệu bản dịch tiếng Việt của Tông huấn “Niềm vui của Tình yêu” để tiện dụng trong việc chuẩn bị cho phụng vụ, mục vụ huấn giáo...

Thư Mục vụ Mùa Chay - Phục Sinh 2016

“Mùa Chay của Lòng Thương Xót” chính là tâm tình và suy tư đầu tiên của thư Mục vụ này. Như trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay của ĐTC Phanxicô.

Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 2016

Chủ đề của Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2016 sẽ là: Người di dân và tị nạn chất vấn chúng ta. Lời giải đáp của Tin Mừng Lòng Thương Xót.

Huấn từ của ĐTC Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung thứ Tư 04.02.2015

Lần cuối cùng Tôi đã nói về nguy hiểm của việc các người cha “vắng mặt”, hôm nay Tôi muốn nhìn, đúng hơn vào khía cạnh tích cực.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân lần thứ 23 năm 2015

Chủ đề năm nay mời gọi chúng ta suy niệm câu sau đây trong sách Gióp: “Tôi nên mắt cho kẻ mù loà, thành chân cho người què quặt” (G 29,15).

Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả các người Thánh hiến nhân dịp cử hành Năm của Đời sống Thánh hiến

Cha trao phó nơi Đức Maria, Trinh Nữ của việc lắng nghe và chiêm ngắm, môn đệ đầu tiên của Người Con yêu quý của Mẹ, Năm của Đời sống Thánh hiến này.

Bài giảng Thánh lễ kỷ niệm hôn phối tại Nhà thờ Chí Hoà

Theo ý muốn tốt lành của cha sở, giáo xứ Chí Hòa mừng kỷ niệm cho 142 đôi hôn phối, nhân dịp kết thúc năm tân Phúc Âm hóa gia đình.

Bài giảng Thánh lễ phong chức linh mục Dòng Đaminh (04.08.2014)

Hôm nay chúng ta quy tụ đông đảo tại đây để cùng nhau cử hành Thánh lễ trao thừa tác vụ linh mục cho một số anh em Dòng Đaminh. Hôm nay cũng là lễ Thánh Gioan Vianney.

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài giáo lý về Hội Thánh (1) - Thiên Chúa thiết lập một Dân

Hôm nay ĐTC bắt đầu chu kỳ loạt bài Giáo lý về Hội Thánh, mở đầu là bài "Thiên Chúa thiết lập một Dân".