Các Thánh

Tinh thần trẻ nhỏ

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Ngày 2/10: Các Thiên Thần hộ thủ
Lời Chúa: 
Mt 18,1-5.10
"Thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời." (Mt 18,10)

Nhỏ nhất & Lớn nhất

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Ngày 01/10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Lời Chúa: 
Mt 18,1-4
"Ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời" (Mt 18,4)

Ngày 29/09: Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabrie, Raphae

Thế giới thần thiêng được tỏ lộ trong bối cảnh những thiên thần đến thế giới này để thi hành thánh ý Thiên Chúa hay để truyền đạt Lời Chúa cho loài người.

Các Thiên Thần Chúa

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên - Ngày 29/9: Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel, Raphael
Lời Chúa: 
Ga 1,47-51
"Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người" (Ga 1,51)

Ngày 21/09: Thánh Matthêu, tông đồ, tác giả sách Phúc Âm

Thánh Matthêu là một người thu thuế trong thành Caphanaum nơi Chúa Giêsu sinh sống... Thánh Matthêu đã tử vì đạo để làm chứng cho đức tin ngài rao giảng.

Lời kêu gọi

Thứ Hai tuần XXV Thường Niên - Ngày 21/09: Thánh Matthêu, tác giả sách Phúc Âm
Lời Chúa: 
Mt 9,9-13
"Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi." (Mt 9,13)

Đứng gần Thánh giá

Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên - 15/9: Đức Mẹ Sầu Bi
Lời Chúa: 
Ga 19,25-27
"Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người." (Ga 15,25)

Tin và được sống

Thứ Hai tuần XVI Thường Niên - Ngày 14/9: Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lời Chúa: 
Ga 3,13-17
"Những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời." (Ga 3,16)

Để Chúa hướng dẫn đời mình

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Ngày 8/9: Lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria
Lời Chúa: 
Mt 1,1-16.18-23
"Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần." (Mt 1,18)

Sử dụng tài năng Chúa trao

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mc 6,17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa." (Mc 6,25)