Các Thánh

Bài giảng Thánh lễ vọng mừng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

Thánh Phaolô là “người thợ làm vườn nho của giờ sau cùng”, vì trước đó, Ông đã không biết... Nhưng rồi Chúa Giêsu cũng chọn Ông, vì Thiên Chúa Cha đã tiền định như thế.

Hội Thánh của Thầy

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên - 29/6: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 16,13-19
"Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được." (Mt 16,18)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 29/06 - Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ

Trên con đường theo Chúa ông còn có một đức tính hiếm hoi này mà những người khác ít ai có được đó là lòng gắn bó keo sơn với Chúa.

 

Ngày 24/06: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Ngoại trừ Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, chỉ còn có thánh Gioan Tẩy Giả là vị thánh được mừng ngày sinh nhật của mình, ngày sinh ra trong trần thế.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria

Ngày thứ Bảy tuần thứ hai sau lễ Hiện Xuống. Giáo Hội cho chúng ta mửng lễ Trái Tim của Đức Mẹ ngay sau khi chúng ta mừng lễ Trái tin Chúa Giêsu.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 11/06 - Thánh Ba-na-ba, tông đồ

Banaba “là một người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin’’ (Cv 11,23). Ngài được sách Công Vụ nhận là Tông Đồ (14,4) cho dù ngài không thuộc nhóm Mười Hai.

Nhận lãnh & cho đi

Ngày 11/6 - Thánh Ba-na-ba, tông đồ (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 10,7-13
"Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không." (Mt 10,8)

Chúa là niềm vui

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh - Ngày 14-05: Thánh Matthia
Lời Chúa: 
Ga 15,9-17
"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu." (Ga 15,15)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 14-05 - Thánh Matthia Tông Đồ

Giáo Hội cho thấy, Giáo Hội được canh tân là nhờ sức mạnh tình yêu của các vị thánh chứ không phải do những lý luận sắc bén của các nhà thần học hay triết gia lỗi lạc.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 01/5 - Thánh Giuse Thợ

Mừng lễ Thánh Giuse Lao động, Giáo hội muốn cho chúng ta ý thức được giá trị cao quí của lao động trong đời sống của mỗi người chúng ta.