Các Thánh

Giáo Hội có thêm một vị Tiến sĩ Hội Thánh

Hôm 21-2-2015, ĐTC đã tiếp kiến ĐHY Angelo Amato và đã phê chuẩn quyết định về việc tôn Thánh Gregorio làng Narek làm Tiến sĩ Hội Thánh.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 14/02 - Thánh Cyrillô, đan sĩ và Thánh Mêthôđiô, giám mục

Thánh Cyrillô là em út và Thánh Methôđiô là anh cả trong một gia đình bảy người con. Các ngài được sinh ra tại Thessalonica (Hy Lạp).

Ngày 14/2: Thánh Cyrillô, tu sĩ & Thánh Mêtôđiô, giám mục

Hai anh em đã mang văn minh lại cho dân Slave khi truyền bá Đức Tin cho họ. Các Ngài đồng thời vừa là các tông đồ vừa là các văn hào tiên khởi của dân tộc Slaves.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 10/02 - Thánh Scholastica

Thánh Scholastica và Bênêđictô đã hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa, và coi trọng việc kết giao bằng hữu với Chúa qua sự cầu nguyện.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 06/02 - Thánh Phaolô Miki và các bạn tử vì đạo

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo đã được Đức Giáo Hoàng Piô IX tôn phong hiển thánh năm 1826.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 05/02 - Thánh Agatha

Đọc lại lịch sử tuy vắn gọn của thánh Agatha, có lẽ không ai mà không cảm phục lòng can đảm đến mức anh hùng của một người con gái còn đang ở độ tuổi xuân xanh này.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 02/02 - Đức Mẹ dâng Chúa vào đền Thánh (lễ nến)

Sự vâng phục thánh ý Chúa là một trong nét đẹp trong đời sống của Đức Maria và Thánh Giuse. Các Ngài đã thể hiện sự vâng phục này ngay từ khi các ngài được Chúa trao cho trách nhiệm...

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 31/01 - Thánh Gioan Bosco

Thánh Gioan Boscô là một vị thánh nổi tiếng trong Giáo Hội vì những đóng góp to lớn của Ngài cũng như của Hội dòng do Ngài thiết lập trên khắp thế giới.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 28/01 - Thánh Tôma Aquinô

Với một kiến thức uyên bác hiếm có, Ngài có thể hướng dẫn giới trí thức thời bấy giờ thoát khỏi những sai lầm tai hại do nền triết lý ngoại giáo Hy Lạp lúc đó chi phối.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 26/01 - Thánh Timôthêô và Titô

Thánh Timôthêô và Titô là hai môn đệ thân tín và nổi tiếng của thánh Phaolô, nên Hội thánh cho mừng lễ các ngài chung một ngày, ngay sau ngày kính thánh Phaolô trở lại.