Toà Tổng Giám Mục TP.HCM

Giới thiệu: 

Địa chỉ : 180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT:

  • Tổng đài: 08 3930 3828
  • Văn phòng: 08 3930036
 
 
 
Giám Mục giám quản Tông Toà Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Năm sinh: 1957
Năm thụ phong Linh mục: 1990
 
 
 
 
 
Linh Mục Ignatiô Hồ Văn Xuân
Năm sinh: 1947
Năm thụ phong Linh mục: 1975
Chức vụ: Linh mục Tổng Đại diện
ĐT: 0838295903
Linh Mục Phêrô Kiều Công Tùng
Năm sinh: 1964
Năm thụ phong Linh mục: 1999
Chức vụ: Chưởng Ấn Toà Giám Mục
 
 
 
 
Linh Mục Gioan Bùi Thái Sơn
Năm sinh: 1956
Năm thụ phong Linh mục: 1992
Chức vụ: Đại diện Tư pháp
ĐT: 08 3930 2060
 
 
 
Linh Mục Phanxicô Xaviê Chu Gia Nghĩa
Năm sinh: 1982
Năm thụ phong Linh mục: 2016
ĐT: 0926049878
 

Cập nhật theo sổ tay: Tháng 10/2016

Phụ trách: 
Lãnh đạo TGP: Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc