Chợ Đũi

Năm thành lập: 
1859
Năm thành lập: 
1900
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Philípphê
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
06:30
08:00
09:30
16:30
18:00
19:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
16:00
Từ năm: 
2012
Từ năm: 
2016
2015
2016
2016
Địa chỉ: 
1 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3833 0820 - 3925 5806
Bản đồ: