Gia Đình Tận Hiến

Đại hội Gia Đình Tận Hiến Tổng giáo phận Sài Gòn

Chương trình ngày hội của Gia Đình Tận Hiến được bắt đầu vào lúc 7g30 sáng. Linh mục Giuse Đinh Quang Lâm - phụ tá giáo xứ Hạnh Thông Tây tuyên bố khai mạc ngày hội.