Suy Niệm Lời Chúa

Tình người

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 10,25-37
"Ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" (Lc 10,36)

Hôn nhân bất khả phân ly

Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
Mc 10,2-12 {hoặc 2-16}
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ". (Mc 10,9)

Niềm vui Phúc Âm

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 10,17-24
"Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời." (Lc 10,20)

Tinh thần trẻ nhỏ

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Ngày 2/10: Các Thiên Thần hộ thủ
Lời Chúa: 
Mt 18,1-5.10
"Thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời." (Mt 18,10)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Lời Đức Mẹ dạy ba trẻ: em Lucia, Phanxicô và Jacinta, mỗi khi Mẹ hiện ra với các em trong tất cả 6 lần tại Fatima - “Các con hãy lần chuỗi Môi Côi hằng ngày!”

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - năm B

Khi ấy, sứ thần Gábrien đã đến loan tin vui cho Đức Maria với lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”. “Mừng vui lên” vì được Thiên Chúa viếng thăm.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên - năm B (song ngữ, có file đính kèm)

Thiên Chúa, là Tình Yêu, đã giải thích cho chúng ta, những đứa con được dựng lên theo hình ảnh Ngài, thế nào là tình yêu.

Nhỏ nhất & Lớn nhất

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Ngày 01/10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Lời Chúa: 
Mt 18,1-4
"Ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời" (Mt 18,4)

Quyết tâm theo Chúa

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 9,57-62
Có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". (Lc 9,57)

Ngày 29/09: Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabrie, Raphae

Thế giới thần thiêng được tỏ lộ trong bối cảnh những thiên thần đến thế giới này để thi hành thánh ý Thiên Chúa hay để truyền đạt Lời Chúa cho loài người.