Suy Niệm Lời Chúa

Vì Lời Thầy

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên - Ngày 03/09: Thánh Ghêgôriô Cả
Lời Chúa: 
Lc 5,1-11
"Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới." (Lc 5,5)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Tin Mừng thánh Marcô hôm nay vừa tường thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chữa một người vừa câm vừa điếc.

Được sai đến

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,38-44
"Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến." (Lc 4,43)

Hoc hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXIV Thường niên - năm B

Tại sao Phêrô trách Đức Giêsu? Tại sao Đức Giêsu trách Phêrô nặng lời và gọi ông là Xa-tan? Xa-tan có thực không? Đọc Mc 1,13; 3,23. 26; 4,15.

Đấng Thánh của Thiên Chúa

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,31-37
"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa." (Lc 4,34)

Bài giảng Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh 50 năm thành lập Giáo xứ Bình Thuận (Tân Sơn Nhì)

Năm Thánh nhắc nhớ cho chúng ta bổn phận nên thánh của mình. Hãy để cho Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta, được thêm lòng tin, yêu và trông cậy vào Chúa.

Ngài sai tôi

Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,16-30
"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối,..." (Lc 4,18)

Lề luật và tấm lòng

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
Mc 7,1-8a.14-15.21-23
"Các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người." (Mc 7,15)

Sử dụng tài năng Chúa trao

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mc 6,17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa." (Mc 6,25)

Tỉnh thức

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 25,1-13
"Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào." (Mt 25,6.13)