Suy Niệm Lời Chúa

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C

Diễn từ này nói về những sự việc sẽ xảy đến vào những ngày cuối cùng của thế giới dựa trên lời tiên báo về Thành thánh Giêrusalem sẽ bị sụp đổ và Đền Thờ sẽ bị tàn phá.

Dấu hiệu

Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,29-33
"Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến." (Lc 21,31)

Thời kỳ dân ngoại & Thời kỳ của Chúa

Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,20-28
"Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt." (Lc 21,24)

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C

Giáo Hội dùng Mùa Vọng để giúp mỗi người chúng con sống tâm tình chờ đợi ngày Chúa đến. Dĩ nhiên là không phải như người Do Thái thuở xưa.

Kiên trì

Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,12-19
"Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con." (Lc 21,17.19)

Bền đỗ đến cùng

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên - Ngày 24/11: Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo (Các Thánh tử đạo Việt Nam, Bổn mạng Hội Thánh tại Việt Nam)
Lời Chúa: 
Mt 10,17-22
"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết." (Mt 10,18)

Dâng trọn cho Chúa

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,1-4
"Bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." (Lc 21,4)

Vua chân lý

Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B - Lễ Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ
Lời Chúa: 
Ga 18,33b-37
Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua." (Ga 18,37)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Chúng ta đã được tham dự vào chức vụ vương đế của Đức Kitô, với nghi thức xức dầu thánh trong bí tích Rửa tội...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B - Lễ Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ (File các bài gợi ý suy niệm đính kèm)

Nhưng Chúa Giêsu Kitô là vua theo nghĩa nào? Vương quyền của Ngài có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta phải làm gì để trở thành “thần dân” của Ngài?