Suy Niệm Lời Chúa

Hãy đi...

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh - 25/04: Thánh Máccô, tác giả sách Phúc Âm
Lời Chúa: 
Mc 16,15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo." (Mc 16,15)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 25/04 - Thánh sử Máccô

Thánh Marcô có thể thuộc dòng tộc Arong, sinh tại Galilê. Là một trong 72 môn đệ của Chúa Giêsu. Trong công cuộc truyền giáo, ngài là đệ tử trung kiên của thánh Phêrô.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần IV Mùa Phục Sinh

Vâng! Chiên thì phải nghe tiếng của chủ và đi theo chủ. Chiên sẽ không nghe và đi theo tiếng người lạ... Biết ở đây là cái biết sâu thẳm, cái biết hai chiều. Theo ngôn ngữ của thánh Gioan biết chính là yêu thương.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh - năm B

Đoạn trích Tin Mừng thứ tư trình bày Chúa Giêsu như là mục tử tốt lành có thể được xem như hiện thực hóa điều Thiên Chúa hứa xa xưa.

Ở trong Chúa

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,53-60
"Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy." (Ga 6,57)

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh - năm B

Đọc Ga 10,10 : "Tôi đến để chiên có sự sống và có một cách dồi dào." Sự sống ở Ga 10,10 có khác với mạng sống ở Ga 10,11 không ? Khác thế nào?

Bánh ban sự sống

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,44-51
"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta." (Ga 6,51)

Đến với Chúa

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,35-40
"Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ." (Ga 6,35)

Lương thực đem lại sự sống

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,30-35
"Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ" (Ga 6,35)

Lương thực trường tồn

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,22-29
"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời." (Ga 6,27)