Suy Niệm Lời Chúa

Luật công bằng

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
Lc 16,19-31
"Bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ." (Lc 16,25)

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B

Trong Phúc âm thứ tư, Đức Giêsu có hay lên Giêrusalem vào các dịp lễ lớn không ? Dịp lễ nào ? Xem Gioan 2,13; 5,1; 7,14; 10,22-23; 11,55; 12,12.

Con Người sẽ bị nộp

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
Mt 20,17-28
"Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người." (Mt 20.18)

Sống thật

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
Mt 23,1-12
"Những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm." (Mt 23,11)

Tha thứ

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
Lc 6,36-38
"Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ." (Lc 6,37)

Hãy vâng nghe Lời Người

CHÚA NHẬT 2 Mùa Chay (Năm B)
Lời Chúa: 
Mc 9,2-10
Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." (Mc 9,7)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần II Mùa Chay

Qua bài Tin Mừng, Chúa dạy chúng ta rất nhiều điều, đặc biệt Chúa Giêsu nói rằng, tùy cách ta đối xử với người khác như thế nào thì ta sẽ được Thiên Chúa đối xử lại như vậy.

Luật yêu thương

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay
Lời Chúa: 
Mt 5,43-48
"Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con." (Mt 5,44)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Chay – năm B (song ngữ)

Đối với những người theo Chúa, "nếu chúng ta đã chết với Chúa Kitô, thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ được sống với Chúa Kitô" (Roma 6,8).

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Chay năm B

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Biến hình. Chúa làm như thế để làm gì? Nói một cách cụ thể hơn khi Chúa làm như thế Chúa muốn gì?