Suy Niệm Lời Chúa

Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em

Lễ Giáng Sinh (Thánh Lễ nửa đêm)
Lời Chúa: 
Lc 2,1-14
"Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa." (Lc 2,11)

Chúc tụng Đức Chúa

Ngày 24 Tháng 12 (Tháng Lễ Sáng), Tuần bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 1,67-79
"Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người." (Lc 1,68)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 24 tháng 12, tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh (lễ Sáng)

Giacaria như đại diện gia tộc và dân Israel tán tụng lòng từ bi của Thiên Chúa bắt đầu từ việc cứu rỗi muôn dân. Đối với dân Do Thái đã hơn ngàn năm trông đợi qua các tiên tri...

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 23 tháng 12, tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh

Hãy tập cho mình có thói quen: trước khi làm một điều gì phải biết cầu nguyện, cầu xin Chúa cho mình vượt qua mọi chướng ngại và không bao giờ biết đến thất bại.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 22 tháng 12, tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh

Chúng ta noi gương Đức Maria để biết cám ơn Chúa, vì Chúa hơn là vì những ơn ta được. Hãy tập cho mình có tâm tình cảm tạ tri ân mỗi khi chúng ta được thụ ơn.

Chúa thương

Ngày 23 tháng 12, Tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66
"Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà." (Lc 1,58)

Bài giảng Thánh lễ Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Tắc Rỗi

Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Tắc Rỗi, chúng ta muốn biến ngôi thánh đường này trở thành giống như “Cung Lòng Đức Trinh Nữ Maria”, nơi con Thiên Chúa sẽ ngự trị.

Ngợi khen Chúa

Ngày 22 tháng 12, Tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 1,46-56
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi" (Lc 1,46-47)

Chúa đến

CHÚA NHẬT tuần 4 Mùa Vọng (năm B)
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu." (Lc 1,31)

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Giáng sinh (25/12, Lễ Ban Ngày)

Nhờ lời nói, ta có thể bộc bạch nỗi lòng. Nhờ lời nói, ta hiểu được người khác. Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã thành xác phàm, trở nên một con người.