Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Lễ lá có một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục buồn. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem. Kết cục Chúa Giêsu chịu kết án, chịu khổ hình và chết trên Thập giá.

Người Tôi Tớ của Thiên Chúa đi vào con đường chịu nạn

Chúa Nhật Lễ Lá
Lời Chúa: 
Mc 14,1--15,47
Ông Philatô hỏi Người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Người trả lời: "Chính ngài nói đó". (Mc 15,2)

Quy về một mối

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay
Lời Chúa: 
Ga 11,45-56
"Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối." (Ga 11,52)

Con Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay
Lời Chúa: 
Ga 10,31-42
"Dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha." (Ga 10,38)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B (song ngữ)

Đức Giêsu chịu mọi cực hình trong cô đơn. Giờ của Ngài đã đến. Ngài phải chịu đau đớn một mình trước khi chiến thắng trong vinh quang.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Dù bị những người thân cận xa lánh, bị người đời nhục mạ, nhạo báng, và cảm thấy như bị chính Thiên Chúa bỏ rơi, người Tôi Trung Giêsu vẫn trung thành thực hiện ý Thiên Chúa Cha, để giao hòa con người với Chúa.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

Bạn có để ‎ đến sự thinh lặng của Đức Giêsu trong Mc 14,60-61; 15,3-5. Sự thinh lặng đó có nói gì với bạn không?

Lời của Chúa

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay
Lời Chúa: 
Ga 8,51-59
"Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết." (Ga 8,51)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 25/03 - Lễ Truyền Tin

Chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử ơn cứu độ. Biến cố sứ thần của Thiên Chúa truyền tin cho Đức Maria.

Xin vâng

Ngày 25/03: Lễ Truyền Tin
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền" (Lc 1,38)