Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XIV Mùa Thường Niên

Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người câm để anh nói được. Căn cứ theo lời tiên tri Isaia, phép lạ này chứng minh Ngài là Đấng Messia...

Sứ mạng làm Ngôn sứ

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
Mc 6,1-6
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình." (Mc 6,4)

Ăn chay

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,14-17
"Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay." (Mt 9,15)

Bài giảng Thánh lễ phong chức linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, 02.07.2015

Anh em linh mục đừng bao giờ làm việc một mình mà không cùng với Chúa Thánh Thần... đừng thi hành quyền bính và trách nhiệm mục tử mà không có Chúa Thánh Thần.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XIV Thường Niên - năm B

Đồng hương với Chúa Giêsu rất đỗi ngạc nhiên trước sự khôn ngoan được thể hiện trong lời giảng dạy của Ngài và trước quyền năng những việc lạ thường Ngài thực hiện.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 03/07 - Thánh Tôma, tông đồ

Thánh Tôma mà hôm nay Giáo hội kính nhớ hôm nay là một con người đặc biệt. Ngài là một trong số 12 tông đồ Chúa đã tuyển chọn.

Lòng Tin

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên - Ngày 3/7: Thánh Tôma, tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 20,24-29
Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!” (Ga 20,28)

Lòng tin và sự tha tội

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,1-8
"Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi" (Mt 9,2)

Từ bỏ

Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 8,28-34
Chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông?" (Mt 8,29)

Bài giảng Thánh lễ vọng mừng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

Thánh Phaolô là “người thợ làm vườn nho của giờ sau cùng”, vì trước đó, Ông đã không biết... Nhưng rồi Chúa Giêsu cũng chọn Ông, vì Thiên Chúa Cha đã tiền định như thế.