Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn

Giới thiệu Hiệp hội Bác Ái Vinh Sơn (AIC-VN)

Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn (AIC-VN), đã được chính Thánh Vinh Sơn khởi xướng tại Giáo Xứ Châtillon nước Pháp năm 1617, để cứu giúp những người nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần.