Gửi bài

Khi gửi bài, xin quí vị vui lòng dùng mẫu sau. Xin cám ơn

Hình ảnh (gif, jpg, png, bmp), text (doc, pdf, txt, ppt), media (avi, mp3, mov)  hoặc file nén (gz, zip). File không quá 1800Kb