Mục Tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu của Trang web tgpsaigon.net:

1. Phổ biến và bảo vệ Chân lý tròn đầy là Tin Mừng Đức Giêsu Kitô.

2. Cổ võ và xây dựng văn hoá sự sống và văn minh tình thương.

3. Khai mở dòng chảy hiệp thông.  

Điều đó cũng có nghĩa là nhằm xây dựng bốn giá trị nền tảng từ Tin Mừng là:

1. Chân lý

2. Công lý  

3. Tình bác ái huynh đệ liên đới và đại đồng

4. Sự an bình và hoà bình.