Tân Định

Năm thành lập: 
1861
Năm thành lập: 
1929
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm Chúa
Năm thành lập: 
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
06.15
17.30
19.00(T7
Thứ 3: 
05.00
06.15
17.30
Thứ 4: 
05.00
06.15
17.30
19.00
Thứ 5: 
05.00
06.15
17.30
19.00
Thứ 6: 
05.00
06.15
17.30
19.00
Thứ 7: 
05.00
06.15
17.30
19.00
CN: 
05.00
06.15
07.30
09.00
16.00
17.30
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.00-21.00
Thứ 3: 
05.00-21.00
Thứ 4: 
05.00-21.00
Thứ 5: 
05.00-21.00
Thứ 6: 
05.00-21.00
Thứ 7: 
05.00-21.00
Từ năm: 
2016
Từ năm: 
2015
2016
Địa chỉ: 
289 Hai Bà Trưng, P.8
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 
3829 0093
Điện thoại: 
3829 3088
Bản đồ: