LINH MỤC ĐÃ QUA ĐỜI

(Kể từ năm 1998 đến ngày 07.10.2018STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN N.SINH N.LM NGÀY QUA ĐỜI
1 ĐGM Aloisiô Phạm Văn Nẫm 1919 1948 30.06.2001
2 Phanxicô X. Trần Trung Lương 1918 1946 01.03.1998
3 Gioan B. Hoàng Trọng Xuân 1920 1950 25.03.1998
4 Phêrô Nguyễn Viết Khai 1919 1951 07.05.1998
5 Gioan B. Trần Văn Cừ 1927 1958 09.05.1998
6 Đa Minh Đinh Đồng Cương 1903 1933 18.05.1998
7 Giuse Nguyễn Hữu Tống 1922 1950 25.05.1998
8 Gioan Lê Trung Độ 1918 1950 04.06.1998
9 Phêrô Nguyễn Văn Long 1915 1943 19.06.1998
10 Gioan B. Trần Văn Kim 1949 1985 21.10.1998
11 Phêrô Nguyễn Minh Cảnh 1920 1945 23.10.1998
12 Phaolô Nguyễn Văn Thông 1928 1955 27.04.1999
13 Giuse Mai Xuân Hoà 1923 1954 30.05.1999
14 Giuse Nguyễn Văn Tuyên 1930 1959 08.08.1999
15 Giêrônimô Phạm Ngọc Giá 1937 1968 28.12.1999
16 Giuse Đỗ Đức Hạnh 1918 1948 19.02.2000
17 Phaolô Ngô Đình Hiển 1905 1936 05.04.2000
18 Phaolô Hồ Văn Lành 1915 1941 24.04.2000
19 Phêrô Võ Văn Ngộ 1930 1958 29.05.2000
20 Phêrô Nguyễn Đức Chính 1940 1969 16.06.2000
21 Phaolô Nguyễn Văn Đậu 1912 1938 08.01.2001
22 Gioan B. Nguyễn Văn Huệ 1910 1938 18.01.2001
23 Michael Mỹ Nguyễn Bá Chấn 1913 1942 15.02.2001
24 Clêmentê Nguyễn Kim Thạch 1920 1949 20.04.2001
25 Gioan Đinh Tiến Hoàn 1922 1957 03.05.2001
26 Gioan B. Nguyễn Văn Thục 1937 1967 05.05.2001
27 Phêrô Vũ Văn Huỳnh 1922 1950 20.05.2001
28 Giuse Vũ Văn Mạch 1918 1953 30.06.2001
29 Simon Nguyễn Văn Lập 1911 1938 19.12.2001
30 Phêrô Nguyễn Văn Hâu 1941 1972 08.01.2002
31 Gioan B. Hồ Văn Vui 1917 1945 08.01.2002
32 Giuse Vũ Quang Tuyến 1927 1952 20.01.2002
33 Antôn Vũ Doãn Cát 1922 1950 28.02.2002
34 Giuse M. Nguyễn Đức Thịnh 1914 1942 29.10.2002
35 Antôn Nguyễn Văn Luận 1924 1953 24.12.2002
36 Phanxicô X. Trần Xuân Lai 1935 1966 19.01.2003
37 Antôn Đỗ Minh (Đại) Độ 1917 1944 23.03.2003
38 Vinh Sơn Vũ Thế Hưng 1940 1969 03.04.2003
39 Phaolô Trần Hữu Lý 1911 1939 02.05.2003
40 Giacôbê Đỗ Minh Lý 1923 1948 03.05.2003
41 Giuse Đỗ Trọng Tấn 1920 1954 04.05.2003
42 Gioan B. Trần Đức Huyên 1928 1955 24.05.2003
43 Phêrô Nguyễn Xuân Đính 1943 1971 12.06.2003
44 Giacôbê Nguyễn Hữu Trí 1918 1944 22.09.2003
45 Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh 1918 1944 21.10.2003
46 Phêrô Nguyễn Văn Chốn 1931 1958 02.12.2003
47 Antôn Phùng Quang Mạnh 1922 1947 16.01.2004
48 Đa Minh M. Phạm Chí Thành 1917 1944 26.03.2004
49 Giuse M. Đỗ Duy Lạn 1948 2000 14.04.2004
50 Đa Minh Đinh Huy Năng 1907 1939 20.04.2004
51 Phêrô Trịnh Việt Yên 1924 1953 28.04.2004
52 Vinh Sơn Lê Minh Vọng 1943 1969 06.11.2004
53 Giuse Nguyễn Hoà Nhã 1922 1950 13.02.2005
54 Giuse Ngô Đức Thắng 1923 1950 14.09.2005
55 Giuse Đoàn Phi Hùng 1919 1949 16.11.2005
56 Nicôla Vũ Gia Đệ 1924 1954 23.12.2005
57 Isiđôrô Bùi Thái Học 1920 1950 20.02.2006
58 Giuse Trần Văn Đắc 1946 1977 27.02.2006
59 Matthêô Trần Trinh Khiết 1914 1940 15.06.2006
60 Phaolô Võ Văn Bộ 1916 1943 06.08.2006
61 Tôma Trần Quốc Phú 1917 1944 15.09.2006
62 Đa Minh Nguyễn Xuân Hy 1925 1954 01.10.2006
63 Giuse Trần Trung Nghĩa 1943 1970 06.01.2007
64 Phêrô Đinh Thái Tâm 1948 1975 06.04.2007
65 Phêrô Hoàng Quốc Trương 1923 1949 07.05.2007
66 Giuse Trần Văn Phước 1944 1973 14.05.2007
67 Augustinô Nguyễn Thái Sanh 1937 1967 28.07.2007
68 Giuse Phạm Châu Diên 1914 1946 14.08.2007
69 Gioan B. Bùi Kim Dương 1926 1951 13.10.2007
70 Giuse Nguyễn Thanh Khiết 1910 1939 26.10.2007
71 Antôn Trần Văn Bật 1920 1950 25.02.2008
72 Ignatiô Mai Xuân Hậu 1923 1953 17.07.2008
73 Tôma Dương Ngọc Phán 1927 1954 18.07.2008
74 Antôn Nguyễn Quang Bạch 1940 1968 06.09.2008
75 Đa Minh Vũ Nguyên Thiều 1927 1957 22.10.2008
76 Giuse Trần Văn Bình 1925 1953 20.04.2009
77 Robertô Nguyễn Thiện Tâm 1935 1962 28.04.2009
78 Augustinô Nguyễn Hữu Trọng 1911 1950 07.05.2009
79 Phêrô Trương Bá Cần 1930 1958 10.07.2009
80 Giuse Đinh Cao Thuấn 1925 1954 12.07.2009
81 Giuse Mai Văn Rự 1951 1987 06.08.2009
82 Đa Minh Nguyễn Văn Vĩnh 1938 1967 24.08.2009
83 Gioan B. Nguyễn Đức Hân 1946 1975 06.12.2009
84 Luca Nguyễn Thanh Bình 1928 1958 16.12.2009
85 Phêrô Nguyễn Văn Châu 1945 1972 13.01.2010
86 Giuse Vũ Anh Tuấn 1952 1994 22.01.2010
87 Vinh Sơn Nguyễn Hưng 1927 1959 21.02.2010
88 Giuse Trịnh Hưng Kỷ 1929 1957 26.05.2010
89 Tôma Trần Văn Dụ 1916 1943 12.08.2010
90 Phêrô Cao Văn Đạt 1937 1966 25.10.2010
91 Gioan B. Phạm Gioan 1968 2003 29.11.2010
92 Ignatiô Nguyễn Đức Trị 1910 1939 12.01.2011
93 Luca Trần Khánh Tích 1932 1962 18.06.2011
94 Giuse Đinh Huy Hưởng 1940 1969 08.08.2011
95 Ignatiô Nguyễn Thới Hoà 1935 1962 02.10.2011
96 Henricô Nguyễn Sơn Xuyên 1928 1954 20.10.2011
97 Hilariô Nguyễn Công Minh 1925 1968 29.01.2012
98 Đa Minh Bùi Minh Sơn 1933 1962 02.06.2012
99 Martinô Đỗ Văn Diệp 1932 1961 30.07.2012
100 Gioakim Nguyễn Đăng Chí 1937 1966 29.11.2012
101 Gioakim Nguyễn Văn Hiếu 1924 1951 08.03.2013
102 Lêô Nguyễn Văn Hiền 1920 1945 09.04.2013
103 Đa Minh Đỗ Anh Dũng 1958 1998 14.06.2013
104 Đôminicô Võ Văn Tân 1927 1955 12.07.2013
105 Raphael Lê Trọng Thục 1939 1967 03.08.2013
106 Martinô Lê Ngọc Khánh 1924 1952 18.10.2013
107 Augustinô Phạm Minh Tri 1936 1963 16.11.2013
108 Giuse Trần Năng Luật 1928 1957 16.01.2014
109 Giacôbê Nguyễn Kim Điền 1957 1999 16.02.2014
110 Grêgôriô Trần Phương Phi 1921 1949 26.03.2014
111 Phêrô Phạm Minh Công 1927 1957 21.05.2014
112 Albertô Trần Phúc Nhân 1932 1958 14.06.2014
113 Giuse Đinh Cao Tùng 1927 1995 21.07.2014
114 Matthêô Lê Minh Châu 1932 1959 21.09.2014
115 Phêrô Dư Tác Thiện 1922 1950 22.12.2014
116 Nicôla Đinh Quang Điện 1918 1960 22.03.2015
117 Giuse Nguyễn Bá Chính 1925 1954 03.04.2015
118 Phanxicô S. Nguyễn Quốc Hoàng 1960 1999 26.04.2015
119 Phêrô Lã Quang Hiệu 1936 1963 19.05.2015
120 Giuse Nguyễn Hữu Bằng 1930 1958 19.05.2015
121 Vinh Sơn Ngô Minh Tân 1943 1968 18.06.2015
122 Giuse Phan Du Vịnh 1924 1954 15.09.2015
123 Gioan B Đinh Hữu Dong 1925 1955 21.04.2016
124 Bênađô Phạm Văn Quy 1912 1942 11.05.2016
125 Gioan B Nguyễn Văn Dư 1937 1962 06.06.2016
126 Đa Minh Bùi Quang Tuyến 1934 1963 09.06.2016
127 Phêrô Nguyễn Công Danh 1935 1963 27.07.2016
128 Fx. Xaviê Huỳnh Hữu Đặng 1932 1960 08.09.2016
129 Giuse Vũ Viết Hà 1928 1957 14.10.2016
130 Phanxicô X. Bùi Văn Minh 1943 1972 18.10.2016
131 Ignatiô Nguyễn Đức Chấn 1919 1944 28.11.2016
132 Phêrô Nguyễn Hoàng Hai 1934 1962 27.01.2017
133 Giuse Maria Đỗ Đình Ánh 1954 1992 24.04.2017
134 Giuse Đinh Quang Thịnh 1948 1977 10.06.2017
135 Phêrô Nguyễn Thiện Thuật 1924 1952 05.08.2017
136 Gioan B Phạm Năng Trí 1922 1950 20.10.2017
137 Giuse  Đinh Bình Định 1925 1953 25.02.2018
138 ĐGM Phaolô Bùi Văn Đọc 1944 1970 07.03.2018
139 Giuse  Nguyễn Thiện Toàn 1931 1958 13.07.2018
140 Tôma Nguyễn Văn Khiêm 1934 1962 02.08.2018
141 Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc  1930 1965 22.08.2018
142 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1957 1992 30.08.2018
143 Giuse Lê Đình Quế Minh 1941 1967 22.09.2018 
144 Phao lô Lê Tấn Thành 1927 1955 07.10.2018

 

Tên Thánh Tên họ Tên gọi Năm sinh Năm Linh mục Ngày qua đời
Giuse Nguyễn Hữu Bằng 1930 1958 19.05.2015
Matthêô Minh Châu 1932 1959 21.09.2014
Gioakim Nguyễn Đăng Chí 1937 1966 29.11.2012
Phêrô Phạm Minh Công 1927 1957 21.05.2014
Phêrô Nguyễn Công Danh 1935 1963
Martinô Đỗ Văn Diệp 1932 1961 30.07.2012
Đa Minh Đỗ Anh Dũng 1958 1998 14.06.2013
Giacôbê Nguyễn Kim Điền 1957 1999 16.02.2014
Lêô Nguyễn Văn Hiền 1920 1945 09.04.2013
Phêrô Quang Hiệu 1936 1963 19.05.2015
Ignatiô Nguyễn Thới Hoà 1935 1962 02.10.2011
Phanxicô Salê Nguyễn Quốc Hoàng 1960 1999 26.04.2015
Giuse Đinh Huy Hưởng 1943 1969 08.08.2011
Martinô Ngọc Khánh 1924 1952 18.10.2013
Hilariô Nguyễn Công Minh 1925 1968 29.01.2012
Albertô Trần Phúc Nhân 1932 1958 14.06.2014
Grêgôriô Trần Phương Phi 1921 1949 26.03.2014
Đa Minh Bùi Minh Sơn 1933 1962 02.06.2012
Vinh Sơn Ngô Minh Tân 1943 1968 18.06.2015
Đôminicô Văn Tân 1927 1955 12.07.2013
Phêrô Tác Thiện 1922 1950 22.12.2014
Raphael Trọng Thục 1941 1968 03.08.2013
Luca Trần Khánh Tích 1932 1962 18.06.2011
Ignatiô Nguyễn Đức Trị 1910 1939 12.01.2011
Giuse M Đinh Cao Tùng 1927 1955 21.07.2014
Henricô Nguyễn Sơn Xuyên 1928 1954 20.10.2011
Gioakim Nguyễn Văn Hiếu 1924 1951 08.03.2013
Đôminicô Văn Tân 1927 1955 12.07.2013