GIÁO TỈNH HUẾ

Giới thiệu: 

 

TT
GIÁO PHẬN
ĐỊA CHỈ TOÀ GIÁM MỤC
GIÁM MỤC
1.
HUẾ
1850

6 Nguyễn Trường Tộ, Huế

091 415 6634 (cha TK)

Fax :  054 383 3656

E.mail : ttgmhue@gmail.com

georgesphuong@gmail.com (TK)

Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế

098 877 5773

E.mail : damhung@gmail.com

Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

( 054 383 1143 - 091 447 8008

E.mail : phxlevanhong@gmail.com

Stêphanô Nguyễn Như Thể (hưu)

 0976 577 454

thetephan@gmail.com

2.
BAN
MÊ THUỘT
1967

104 Phan Chu Trinh,

Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak

0500 385 2756 - 381 7622

E.mail : tgmbmt@yahoo.com

                              

Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

0500 384 4756 - 091 446 7002

E.mail : ngvban@gmail.com

3.
ĐÀ NẴNG
1963

156 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng,
HT 143

0511 382 6628

0905 165 867 (TK/VP)

Fax :  0511 387 1856

E.mail : tgmdng@gmail.com

    

Giuse Đặng Đức Ngân

 0511 381 0312 - 090 486 5555

E.mail : josdang2003@yahoo.com

  josdang2009@gmail.com Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh (hưu)

 091 349 5790

4.
KONTUM
1932

146 Trần Hưng Đạo, Kontum

060 386 2372

 091 443 4362 (TK)

E.mail : tgmktum@gmail.com

Luy Nguyễn Hùng Vị

 0166 757 0010  

E.mail : cvk1963@yahoo.ca    

Michael Hoàng Đức Oanh (hưu)

( 091 340 8451

E.mail : davitvn@gmail.com

Phêrô Trần Thanh Chung (hưu)

( 060 391 0005

5.
NHA TRANG
1967

22 Trần Phú, Tp. Nha Trang,

Tỉnh Khánh Hoà - HT 42

058 352 3842

Fax :  058 352 2494

E.mail : tgmntrang@gmail.com

Giuse Võ Đức Minh

( 058 352 7641 - 090 820 2420

E.mail : vdmjoe@gmail.com

Phaolô Nguyễn Văn Hoà (hưu)

 058 224 1014 (ĐC Phaolô)

E.mail : paulhoa32@gmail.com

 
6.
QUY NHƠN
1844

116 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn

056 382 4360 - 091 431 7171

Fax :  056 382 8955

E.mail : vptgmqn@yahoo.com

  tgmqnhon@gmail.com

               

Matthêu Nguyễn Văn Khôi

 056 381 8841 - 090 553 2238

E.mail : mtnvkhoi@gmail.com

Phêrô Nguyễn Soạn (hưu)

( 056 382 1737 - 094 520 9005

E.mail : petnguyensoan@yahoo.com

Cập nhật theo sổ tay: tháng 10/2016