Giới trẻ Con Đức Mẹ

Bài giảng Thánh lễ bổn mạng Giới trẻ Con Đức Mẹ, Miền Thành phố

Chúng ta hãy chia sẻ cho nhau và cho nhiều người khác nữa các ân huệ dồi dào của Chúa. Chúng ta cũng hãy chia sẻ cho nhau trách nhiệm mà Chúa trao phó cho chúng ta.

Giáo xứ Tam Hà: Gia Đình Con Đức Mẹ mừng bổn mạng

Thánh lễ bổn mạng các chị em trong Gia Đình Con Đức Mẹ Giáo xứ Tam Hà, được tổ chức vào lúc 17g30 thứ Hai 9/12/2013, tại Thánh đường Giáo xứ Tam Hà.

Giới trẻ Con Đức Mẹ miền mừng bổn mạng

Chiều Chúa nhật 4/12/2011, ĐGM phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã cử hành Thánh lễ trọng thể mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giới Trẻ Con Đức Mẹ Miền tại GX Hoàng Mai, hạt Xóm Mới.