Bài Giảng

Đón nhận Lời Chúa

Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 4,1-20
"Những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi." (Mc 4,20)

Anh chị em của nhau

Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,31-35
"Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta" (Mc 3,35)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần III Thường Niên

Các đoạn Tin Mừng từ ngày Thứ Ba đến ngày Thứ Năm tuần này đều nói về việc nghe Lời Chúa. Ý tưởng này mỗi ngày một rõ và mạnh thêm.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 26/01 - Thánh Timôthêô và Titô

Thánh Timôthêô và Titô là hai môn đệ thân tín và nổi tiếng của thánh Phaolô, nên Hội thánh cho mừng lễ các ngài chung một ngày, ngay sau ngày kính thánh Phaolô trở lại.

Tội phạm đến Thánh Thần

Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,22-30
"Kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha." (Mc 3,29)

Thời giờ đã mãn

Chúa Nhật 3 mùa Thường Niên (Năm B)
Lời Chúa: 
Mc 1, 14-20
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm." (Mc 1,15)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Thường Niên năm B

Thánh Phaolô đã nhắc người ta phải đặt ưu tiên Thiên Chúa, Nước Trời và ơn cứu độ lên trên mọi giá trị của trần gian.

Người thân hiểu lầm

Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,20-21
"Những thân nhân của Người nói: 'Người đã mất trí'" (x. Mc 3,21)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 24/01- Thánh Phanxicô Salêsiô Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

ngày 19-4-1685, Đức Giáo Hoàng Alêxanđria VII phong Phanxicô Salêsiô lên bậc hiển thánh, và tới năm 1877 dưới thời Đức Thánh Cha Piô IX, thánh Giám mục Phanxicô được tặng phong là một thánh tiến sĩ của Giáo Hội.

Đến cùng Người

Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,13–19
"Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người." (Mc 3,13)