Bài Giảng

Chúa thương

Ngày 23 tháng 12, Tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66
"Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà." (Lc 1,58)

Ngợi khen Chúa

Ngày 22 tháng 12, Tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 1,46-56
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi" (Lc 1,46-47)

Chúa đến

CHÚA NHẬT tuần 4 Mùa Vọng (năm B)
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu." (Lc 1,31)

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Giáng sinh (25/12, Lễ Ban Ngày)

Nhờ lời nói, ta có thể bộc bạch nỗi lòng. Nhờ lời nói, ta hiểu được người khác. Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã thành xác phàm, trở nên một con người.

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Giáng sinh (25/12, Lễ Rạng Đông)

Trong bầu khí mừng Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Nhìn vào biến cố diễn ra tại hang đá Belem, chúng ta thấy một cảnh tương phản khó hiểu xuất hiện trước mắt chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Giáng sinh (24/12, Lễ Đêm)

Có một người được Thiên Chúa ban cho ơn đặc biệt, đó là tiên tri Isaia. Ông hướng về tương lai của nhân loại mà thần của Thiên Chúa đã hé mở cho ông.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Thánh Luca đã tế nhị giới thiệu cho chúng ta một nhân vật hết sức quan trọng trong việc Chúa Cứu Thế sinh ra làm con người: Nhân vật ấy chính là Đức Maria, mẹ của chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 20 tháng 12, tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh

Biến cố Truyền Tin đã đưa Đức Maria vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Biến cố này xảy ra tại Nazareth, trong những hoàn cảnh rộn rã của lịch sử dân tộc Do Thái...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm B

Khi trình thuật Truyền Tin đi liền với bài đọc một và bài đọc hai như được trình bày trên đây, một yếu tố quan trọng nổi lên tạo nên điểm nhấn của đoạn Tin Mừng.

Vâng ý Chúa

Ngày 20 tháng 12, tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)