Bài Giảng

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - năm B

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay gợi lên những nẻo đường khôn ngoan có thể không giống theo kiểu người đời, nhưng lại là lối đường khôn ngoan dẫn đến Nước Trời.

Kiên trì

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 11,5-13
"Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho." (Lc 11,9)

Vâng theo ý Chúa

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên - Ngày 07/10: Đức Mẹ Môi Côi
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền." (Lc 1,38)

Phần tốt nhất

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 10,38-42
"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất." (Lc10,38.42)

Tình người

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 10,25-37
"Ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" (Lc 10,36)

Hôn nhân bất khả phân ly

Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
Mc 10,2-12 {hoặc 2-16}
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ". (Mc 10,9)

Niềm vui Phúc Âm

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 10,17-24
"Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời." (Lc 10,20)

Tinh thần trẻ nhỏ

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Ngày 2/10: Các Thiên Thần hộ thủ
Lời Chúa: 
Mt 18,1-5.10
"Thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời." (Mt 18,10)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Lời Đức Mẹ dạy ba trẻ: em Lucia, Phanxicô và Jacinta, mỗi khi Mẹ hiện ra với các em trong tất cả 6 lần tại Fatima - “Các con hãy lần chuỗi Môi Côi hằng ngày!”

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - năm B

Khi ấy, sứ thần Gábrien đã đến loan tin vui cho Đức Maria với lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”. “Mừng vui lên” vì được Thiên Chúa viếng thăm.