Bài Giảng

Sống thật

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
Mt 23,1-12
"Những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm." (Mt 23,11)

Tha thứ

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
Lc 6,36-38
"Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ." (Lc 6,37)

Hãy vâng nghe Lời Người

CHÚA NHẬT 2 Mùa Chay (Năm B)
Lời Chúa: 
Mc 9,2-10
Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." (Mc 9,7)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần II Mùa Chay

Qua bài Tin Mừng, Chúa dạy chúng ta rất nhiều điều, đặc biệt Chúa Giêsu nói rằng, tùy cách ta đối xử với người khác như thế nào thì ta sẽ được Thiên Chúa đối xử lại như vậy.

Luật yêu thương

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay
Lời Chúa: 
Mt 5,43-48
"Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con." (Mt 5,44)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Chay – năm B (song ngữ)

Đối với những người theo Chúa, "nếu chúng ta đã chết với Chúa Kitô, thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ được sống với Chúa Kitô" (Roma 6,8).

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Chay năm B

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Biến hình. Chúa làm như thế để làm gì? Nói một cách cụ thể hơn khi Chúa làm như thế Chúa muốn gì?

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Chay năm B

Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang của Ngài nơi con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô, nhưng đó không phải là vinh quang theo nghĩa trần thế mà là vinh quang thập giá.

Làm hoà

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay
Lời Chúa: 
Mt 5,20-26
"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt." (Mt 5,22)

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B

Ở trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống lại. (10) Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.