Bài Giảng

Kém tin

Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14,22-36
Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" (Mt 14,31)

Hãy cho họ ăn

Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14,13-21
Đức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." (Mt 14,16)

Sức sống to lớn

Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,31-35
"Hạt cải bé nhỏ, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ, đến nỗi chim trời đến nương náu." (Mt 13,32)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XVIII Mùa Thường Niên

Chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu chạnh lòng thương khi gần gũi với dân của Người. Mặc dầu họ không phải là bà con, bạn hữu hay những người quen biết...

 

Chúa nuôi dưỡng dân Ngài

Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
Ga 6, 1-15
"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích." (Ga 6,11)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 25/07 - Thánh Giacôbê, tông đồ

Giacôbê là con của ông Dêbêđê và bà Salômê, anh của thánh Gioan Tông Đồ, sống nghề chài lưới ở biển Giênêgiaréth, bạn chài với Phêrô và Andrê.

Phục vụ

Ngày 25-07, Thánh Giacôbê, tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 20,20-28
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên - năm B

Câu chuyện “bánh hóa nhiều” ở chương 6 không được Thánh Gioan trình bầy như là một phép lạ, là điều mà các Tin mừng Nhất lãm đặc biệt chú trọng.

Kẻ nghe lời giảng

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,18-23
"Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả." (Mt 13,23)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XVII Mùa Thường Niên

Thử hỏi, qua phép lạ, Chúa muốn để lại cho chúng ta những bài học nào? Có nhiều, nhưng tôi chỉ xin được nói đến một số bài học thiết thực cho cuộc sống của chúng ta.