Bài Giảng

Tỉnh thức & Cầu nguyện

Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,34-36
"Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" (Lc 21,36)

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm B

Đọc câu 34 và cho biết “canh thức” nghĩa là gì? Thức với Chúa có dễ không? Có bao nhiêu chữ “canh thức” trong đoạn Phúc âm trên đây?

Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B

Nếu chúng ta tỉnh thức như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ không phải ngỡ ngàng và phần thưởng cho một người tỉnh thức sẽ nằm trong tay chúng ta.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Năm B (song ngữ)

Đức Kitô khuyến cáo mọi người cần phải thức tỉnh chờ đợi ngày Ngài trở lại, đồng thời thi hành những nhiệm vụ Ngài đã trao cho mỗi người.

Dấu hiệu

Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,29-33
"Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." (Lc 21,31)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B

Mùa Vọng theo tiếng Latin là “adventus” có nghĩa là “đến”: “Chúa đến”. Để chờ đợi (vọng) Chúa đến, trong mùa này các Kitô hữu sống ba tâm tình: 1) chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, kính nhớ Con Thiên Chúa đã đến lần thứ nhất với loài người; 2) hướng lòng trông đợi Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai để phán xét và ân thưởng trong ngày tận thế; giữa hai tâm tình đó, còn có một tâm tình khác 3) sống tốt giây phút hiện tại với thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay thúc đẩy các Kitô hữu sống tốt ba tâm tình Mùa Vọng đã nêu trên.

Thời dân ngoại & Thời của Chúa

Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,20-28
"Giêrusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại." (Lc 21,24)

Kiên trì

Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,12-19
"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình." (Lc 21,17.19)

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Mỗi Vị Thánh, trong cách thể riêng của mình, đã phục vụ vương quốc của Thiên Chúa, chính qua những công việc của lòng tôn kính quảng đại với Thiên Chúa và với người anh chị em của họ.

Ngày Chúa lại đến

Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,5-11
"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." (Lc 21,6)