Bài Giảng

Đấng Thánh của Thiên Chúa

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,31-37
"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa." (Lc 4,34)

Bài giảng Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh 50 năm thành lập Giáo xứ Bình Thuận (Tân Sơn Nhì)

Năm Thánh nhắc nhớ cho chúng ta bổn phận nên thánh của mình. Hãy để cho Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta, được thêm lòng tin, yêu và trông cậy vào Chúa.

Ngài sai tôi

Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,16-30
"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối,..." (Lc 4,18)

Lề luật và tấm lòng

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
Mc 7,1-8a.14-15.21-23
"Các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người." (Mc 7,15)

Sử dụng tài năng Chúa trao

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mc 6,17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa." (Mc 6,25)

Tỉnh thức

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 25,1-13
"Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào." (Mt 25,6.13)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XXII Mùa Thường Niên

Ðoạn Tin Mừng hôm nay khởi đi từ chuyện những người Biệt Phái và luật sĩ thắc mắc về việc các môn đệ của Chúa không rửa tay theo tập tục của tiền nhân trước khi ăn.

Tỉnh thức

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên - Ngày 27/8: Thánh nữ Mônica (lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 24,42-51
"Các con hãy tỉnh thức, các con cũng phải sẵn sàng" (x. Mt 24,42.44)

Canh tân đời sống

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,27-32
"Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp." (Mt 23,27)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXII Thường Niên - năm B

Họ đặt vấn đề tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu lại không tuân giữ truyền thống mà các rabbi để lại: phải giữ cho đôi tay được “thanh sạch” trước khi dùng bữa.