Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần VIII Mùa Thường Niên

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã có lần lấy bài Tin Mừng này làm đề tài, để chia sẻ với các người trẻ trên thế giới về lý tưởng sống của một người theo Chúa.

Kho báu nước Trời

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,17-27
"Bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, rồi đến theo Ta." (Mc 10,21)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (song ngữ, có file đính kèm)

Chúa Giêsu thổi hơi lên các môn đệ để ban cho họ sự sống mới làm con cái Thiên Chúa. Với sức sống mới này, họ sẽ có thể chiến đấu với thần dữ.

Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lời Chúa: 
Ga 20,19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20,21-22)

Cảm nghiệm

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 21,20-25
"Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật." (Ga 21,24)

Yêu mến Thầy

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 21,15-19
"Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy." (Ga 21,17)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, ban bình an và Thần Khí cho các ông, và sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng phục sinh.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm B

Đọc Ga 20,19-29. Trong đoạn văn này, Đức Giêsu phục sinh chúc bình an cho các môn đệ mấy lần? Theo bạn, tại sao Đức Giêsu lại nhấn mạnh đến bình an?

Nên một trong Chúa

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17,20-26
"Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một." (Ga 17,23)

Gìn giữ

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 17,11b-19
"Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ." (Ga 17,15)