Bài Giảng

Lúa chín đầy đồng

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,32-38
"Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa." (Mt 9,37-38)

Vững Tin

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,18-26
"Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con" (Mt 9,22)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XIV Mùa Thường Niên

Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người câm để anh nói được. Căn cứ theo lời tiên tri Isaia, phép lạ này chứng minh Ngài là Đấng Messia...

Sứ mạng làm Ngôn sứ

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
Mc 6,1-6
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình." (Mc 6,4)

Ăn chay

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,14-17
"Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay." (Mt 9,15)

Bài giảng Thánh lễ phong chức linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, 02.07.2015

Anh em linh mục đừng bao giờ làm việc một mình mà không cùng với Chúa Thánh Thần... đừng thi hành quyền bính và trách nhiệm mục tử mà không có Chúa Thánh Thần.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XIV Thường Niên - năm B

Đồng hương với Chúa Giêsu rất đỗi ngạc nhiên trước sự khôn ngoan được thể hiện trong lời giảng dạy của Ngài và trước quyền năng những việc lạ thường Ngài thực hiện.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 03/07 - Thánh Tôma, tông đồ

Thánh Tôma mà hôm nay Giáo hội kính nhớ hôm nay là một con người đặc biệt. Ngài là một trong số 12 tông đồ Chúa đã tuyển chọn.

Lòng Tin

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên - Ngày 3/7: Thánh Tôma, tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 20,24-29
Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!” (Ga 20,28)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XIV Thường Niên - năm B (song ngữ, có file đính kèm)

Đức Giêsu là môt. bậc thầy, một người ban phát các phép lạ, dã bị hiểu lầm và từ khước bởi chính dân của Ngài.