Bài Giảng

Cửa chuồng chiên

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 10,1-10
"Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân." (Ga 10,9)

Bài giảng Thánh lễ an táng Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

Chúng ta nhận ra nơi Đức ông Phêrô một gương sáng rất lớn trong giai đoạn cuối đời. Không những vậy, Đức ông còn là một gương nhân đức sáng ngời trong giai đoạn hăng say hoạt động.

Tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
Lời Chúa: 
Ga 10,11-18
"Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên." (Ga 10,11)

Hãy đi...

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh - 25/04: Thánh Máccô, tác giả sách Phúc Âm
Lời Chúa: 
Mc 16,15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo." (Mc 16,15)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 25/04 - Thánh sử Máccô

Thánh Marcô có thể thuộc dòng tộc Arong, sinh tại Galilê. Là một trong 72 môn đệ của Chúa Giêsu. Trong công cuộc truyền giáo, ngài là đệ tử trung kiên của thánh Phêrô.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần IV Mùa Phục Sinh

Vâng! Chiên thì phải nghe tiếng của chủ và đi theo chủ. Chiên sẽ không nghe và đi theo tiếng người lạ... Biết ở đây là cái biết sâu thẳm, cái biết hai chiều. Theo ngôn ngữ của thánh Gioan biết chính là yêu thương.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh - năm B

Đoạn trích Tin Mừng thứ tư trình bày Chúa Giêsu như là mục tử tốt lành có thể được xem như hiện thực hóa điều Thiên Chúa hứa xa xưa.

Ở trong Chúa

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,53-60
"Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy." (Ga 6,57)

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh - năm B

Đọc Ga 10,10 : "Tôi đến để chiên có sự sống và có một cách dồi dào." Sự sống ở Ga 10,10 có khác với mạng sống ở Ga 10,11 không ? Khác thế nào?

Bánh ban sự sống

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,44-51
"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta." (Ga 6,51)