Bài Giảng

Loan truyền tin vui Chúa phục sinh

Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh thức vượt qua - Lễ vọng Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,1-12
"Các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và các người khác." (Lc 24,9)

Mọi sự hoàn tất

Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Lời Chúa: 
Ga 18,1--19,42
"Chúa Giêsu nói: 'Mọi sự đã hoàn tất!' Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.” (Ga 19,30)

Yêu đến cùng

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ tiệc ly
Lời Chúa: 
Ga 13,1-15
"Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng." (Ga 13,1)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần Thánh

Đây không phải là lúc chúng ta làm sống lại những kỷ niệm của quá khứ mà là chúng ta sống Mầu Nhiệm hiệp thông với Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta, cách trọn vẹn nhất.

Phản bội

Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Mt 26,14-25
"Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" (Mt 26,24)

Sa ngã

Thứ Ba Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 13,21-33.36-38
"Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần." (Ga 13,38)

Các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu

Thứ Hai Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 12,1-11
"Các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu." (Ga 12,8)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Lễ lá có một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục buồn. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem. Kết cục Chúa Giêsu chịu kết án, chịu khổ hình và chết trên Thập giá.

Người Tôi Tớ của Thiên Chúa đi vào con đường chịu nạn

Chúa Nhật Lễ Lá
Lời Chúa: 
Mc 14,1--15,47
Ông Philatô hỏi Người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Người trả lời: "Chính ngài nói đó". (Mc 15,2)

Quy về một mối

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay
Lời Chúa: 
Ga 11,45-56
"Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối." (Ga 11,52)