Hạt Chí Hoà

Giáo xứ/Giáo họ Năm TL Địa chỉ LM Chính xứ Từ năm LM Phụ tá Từ năm
An Lạc
Chúa Kitô Vua
1957
1972
15/2 CMT8, P.5
Quận Tân Bình
3845 3834 - 3993 0046
Tôma Trần Văn Hội 2011 Hiêrônimô Trần Anh Nhật 2015
Antôn
Thánh Antôn Pađôva
1972 947/13/3 CMT8, P.7
Quận Tân Bình
5444 7347
Phaolô Nguyễn Thực 2015
Chí Hoà
Đức Mẹ Môi Khôi
1771
1990
149 Bành Văn Trân P.7
Quận Tân Bình
3970 0392
VP: 3865 2041
Clêmentê Lê Minh Trung 2013 Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn 2015
Khiết Tâm
Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
1968
1981
28 Long Hưng, P.7
Quận Tân Bình
3864 3509
Đa Minh Nguyễn Văn Ngọc 1981 Phaolô Nguyễn Hữu Thiện SVD 2015
Lộc Hưng
Đức Mẹ Mân Côi
1955
1963
58/6 Chấn Hưng, P.6
Quận Tân Bình
3970 1895
Đa Minh Đặng Quốc Hưng 2013
Mẫu Tâm
Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
1955
1972
389 Hoàng Văn Thụ, P.2
Quận Tân Bình
3811 2749
VP:3845 3684
Phêrô Nguyễn Văn Tâm 2001
Nam Hoà
Thánh Giuse
1955
1998
35/40/9 đường Đất Thánh, P.6
Quận Tân Bình
3865 3044
VP: 3865 3664 - 3866 1831
Phanxicô X. Đậu Nguyễn Hoàng Linh 2017 Phêrô Nguyễn Văn Giáo SOLT 2016
Nam Thái
Đức Mẹ Lên Trời
1956
1994
168/50 CMT8, P.5
Quận Tân Bình
3845 1887
Phaolô Bùi Văn Phổ 1974
Nghĩa Hoà
Đức Mẹ Vô Nhiễm
1954
1963
25/18 Nghĩa Hoà, P.6
Quận Tân Bình
3865 1679 - 3970 1435
Giuse Nguyễn Đức Quang 2007 Gioan Boscô Phạm Văn Phương 2011
Sao Mai
Đức Mẹ Lên Trời
1955
1970
130/54 Nghĩa Phát, P.7
Quận Tân Bình
3864 3353
Đa Minh Đinh Văn Vãng 1980 Giuse Vũ Quang Trường 2015
Tân Dân
Mẹ Thiên Chúa
1972
1991
8/23 Nguyễn Đình Khơi, P.4
Quận Tân Bình
2247 6289
Tôma Aquinô Hoàng Ngọc Công 2006
Tân Chí Linh
Đức Mẹ Lên Trời
1955
1969
6/25 Phạm Văn Hai, P.3
Quận Tân Bình
3845 0559
VP: 3991 5972 - 3991 2342
Giuse Vũ Minh Nghiệp 2002 Đa Minh Nguyễn Tiến Hùng 2011
Tân Sa Châu
Thánh Giuse
1954
1969
387 Lê Văn Sỹ, P.2
Quận Tân Bình
3844 9497
VP: 3991 3679 - 3991 6238
Giuse Nguyễn Hữu Triết 1993 Vinh Sơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên 2016
Thái Hoà
Thánh Giuse
1956
1974
986/55 CMT8, P.5
Quận Tân Bình
3845 4773
Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh 2002
Vinh Sơn - Nghĩa Hoà
Thánh Vinh Sơn Ferrê
1996 1/10/2 Nghĩa Phát, P.6
Quận Tân Bình
3865 6399
Antôn Nguyễn Đình Thục 2009
Vinh Sơn - Ông Tạ
Thánh Vinh Sơn
1973
1998
154/333 Phạm Văn Hai, P.3
Quận Tân Bình
3844 9613
Giuse Nguyễn Minh Khôi 2007
Xây Dựng
Thánh Giuse Thợ
1976 5/27 Bành Văn Trân, P.6
Quận Tân Bình
3864 1104
Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh 2013