Gia Định

Năm thành lập: 
1897
Năm thành lập: 
1945
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm
Giáo họ: 
Thánh Mẫu
Giáo họ: 
99 Bùi Đình Tuý, P.12, BT
Giáo họ: 
Thánh Giuse Thợ
Giáo họ: 
107/8 Đinh T. Hoàng, P.3, BT
Năm thành lập: 
1973
Năm thành lập: 
1970
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
17.30
Thứ 3: 
04.45
17.30
Thứ 4: 
04.45
17.30
Thứ 5: 
04.45
17.30
Thứ 6: 
04.45
17.30
Thứ 7: 
04.45
17.30
CN: 
04.30
05.30
07.00
08.30
16.30
18.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
Thứ 6 đầu tháng
18.00
CN: 
Chúa Nhật
09.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Từ năm: 
2016
2016
Địa chỉ: 
280 Bùi Hữu Nghĩa, P.2
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3841 2184
Bản đồ: