TU HỘI NAM

A. TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ

STT TU ĐOÀN SỐ TU SĨ ĐỊA CHỈ PHỤ TRÁCH
CHUNG TP
1.         0 NHÀ CHÚA 68 50 195/29 XVNT, P.17,  Antôn
49 Lm 14Lm B.Thạnh ( 3899 6681 Đoàn Văn Vinh
2.          

NHẬP THỂ TẬN HIẾN TRUYỀN GIÁO - ICM

( Ngoài GP)

47 7 121 Ngô Thì Nhậm, P.4,   Phanxicô Xaviê
17 Lm 2 Lm Đà Lạt, Lâm Đồng Nguyễn Văn Hoàng 
    ( 063 3829 835  
    14/2/2A đường 1, Phêrô
    Hiệp Bình Phước, Thủ Đức Nguyễn Văn Đang  
    ( 0938 627 488  
3.          

TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN - CM

(Ngoài GP)

128 46 38 Trần Phú, Đà Lạt, L.Đồng ( 063 3823 089 Maria Augustinô
79 Lm 8 Lm 479/15 Nguyễn Kiệm, P.9, Nguyễn Hữu Gia
    Phú Nhuận  Giuse Trần Văn Trung
    ( 3990 4980  

B. TU HỘI ĐỜI

STT TU HỘI SỐ TU SĨ ĐỊA CHỈ PHỤ TRÁCH
CHUNG TP
1.           CHÚA GIÊSU - IJ 6 6 15/2A CMT8, P.5, G.B Maria 
4 Lm 4 Lm Tân Bình ( 0949 250 499 Nguyễn Chánh Thi
2.           ĐẮC LỘ 10 10 97 Trường Chinh, P.12,  Tôma Trần Bá Đài
4 Lm 4 Lm Tân Bình ( 3849 3982
3.          

THIÊN PHÚC

(Ngoài GP)

22 11 47B đường 33, Tân Thành, Tân Thông Hội, Củ Chi Phaolô Đa Minh
3Lm ( 3892 1782 Đoàn Đức Hạnh
  45/55 Trần Huy Liệu, P.12, Phú Nhuận ( 3845 1711