Phụng Tự

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm C

Sự thân mật với Chúa, mà sau đó được biến chuyển thành lời cầu nguyện. Thật ra, Đức Giêsu đã mang theo các môn đệ lên núi để “cầu nguyện”.

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 8 TN - C

Cần lắng nghe người khác nói để có thể đánh giá đúng về phẩm chất của họ. Do vậy, không nên nhận định gì về ai khi chưa nghe họ nói lý lẽ.

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 7 TN - C

Thiên Chúa như đã trao vua Saolê vào tay ông Đavít nhưng ông lại không coi vua Saolê như một kẻ thù, mà là một người cần phải tôn trọng, vì vua đã được Thiên Chúa xức dầu tấn phong.

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 6 TN - C

Với thánh Phaolô,  sự phục sinh của Đức Kitô là sự kiện trung tâm của niềm tin Kitô hữu: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (c.20).

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 5 Thường Niên - C

Các bài đọc lời Chúa hôm nay làm nổi bật các khía cạnh căn bản của ơn gọi làm môn đệ Chúa. Mỗi câu chuyện có những nét đặc thù, trong những hoàn cảnh khác nhau

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 4 Thường Niên - năm C

Dân thành Nadarét chỉ nhận ra Chúa Giêsu chính là con ông thợ mộc Giuse, là đồng hương của họ, và hi vọng Người sẽ làm điều gì đó cho riêng họ.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 3 TN - C

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19)  

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 2 Thường Niên - năm C

Mặc dù trước những phế phẩm hoang tàn của thành thánh Giêrusalem, vị ngôn sứ vẫn thể hiện sự lạc quan, vui mừng và đầy hy vọng.

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Đức Giêsu chịu phép rửa không phải để tỏ lòng sám hối vì Người vốn là Đấng vô tội, nhưng là để khai mạc sứ vụ của Đấng Mêsia của Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

Chúng ta đã chuẩn bị cho mình một sự hiểu biết cần thiết, nhất là một xác tín về Người để có thể trình bày và dẫn đưa những ai khao khát tìm về với Người chưa?