Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh

Mừng bổn mạng Liên huynh Thánh Tôma hạt Xóm Mới

Thánh lễ trọng thể Thánh Tôma Aquinô, bổn mạng Liên huynh Tôma giáo hạt Xóm Mới, được cử hành lúc 17g15 tại nhà thờ giáo xứ Hà Nội.

Giáo xứ Tân Thành: Bổn mạng Huynh đoàn giáo dân Đa Minh

Thánh lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Huynh đoàn giáo dân Đa Minh được cử hành vào lúc 17g30 ngày 02-12-2017, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Hạt Chí Hoà: Liên huynh đoàn Đa Minh mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Liên huynh đoàn Đa Minh, hạt Chí Hòa lúc 10g thứ Sáu, ngày 24.11.2017 tại giáo xứ Vinh Sơn 6.

Giáo xứ Tân Thái Sơn: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Huynh đoàn Đa Minh

Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Huynh đoàn Đaminh vào lúc 17g15 ngày 06-10-2017, tại nhà thờ Tân Thái Sơn, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Giáo xứ Tân Thành: Huynh đoàn giáo dân Đaminh thực thi bác ái

Theo truyền thống, hằng năm cứ đến tháng Bảy, Huynh đoàn giáo dân Đaminh giáo xứ Tân Thành đều đến thăm Cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn và Mái ấm.