Giờ lễ các giáo xứ trung tâm thành phố

Có thể click vào tên giáo xứ để xem thêm thông tin.
Giáo xứ/Giáo họ Địa chỉ Quận/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Bản đồ
Gia Định 280 Bùi Hữu Nghĩa, P.2
3841 2184
Quận Bình Thạnh
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.30
05.30
07.00
08.30
16.30
18.30
Đa Minh 190 Lê Văn Sỹ, P.10
3844 8206
Quận Phú Nhuận
05:00
05:45
17:30
17:30
05:00
05:45
17:30
05:00
05:45
17:30
05:00
05:45
17:30
05:00
05:45
17:30
05:00
05:45
17:30
05:00
06:15
07:30
09:00
16:00
17:30
19:00
Thị Nghè 22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19
(08) 3514 4770
Quận Bình Thạnh
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
06:30
08:00
15:00
16:30
18:00
Nhà thờ Đức Bà Chánh Tòa Sài Gòn 1 Công xã Paris, P.Bến Nghé
3822 0477
VP: 3829 4822 - 3822 1285 - 3827 7945
Quận 1
05:30
17:30
05:30
17:30
05:30
17:30
05:30
17:30
05:30
17:30
05:30
17:30 (Thay cho lễ CN)
05:30
06:45
08:00
09:30 (Cộng đoàn tiếng Anh)
16:00
17:15
18:30
Chợ Đũi 1 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão
3833 0820 - 3925 5806
Quận 1
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
17:30
05:00
06:30
08:00
09:30
16:30
18:00
19:30