Game Thiếu nhi

Mẹ Maria: Nữ Tỳ của Chúa được tôn vinh làm Mẹ Thiên Chúa

Lời “xin vâng” của Mẹ Maria, kéo dài trong suốt cuộc đời Mẹ. Khi Chúa Giêsu rời gia đình để đi rao giảng, khi Chúa Giêsu bị người ta chống đối, khi Chúa Giêsu chết trên cây thập giá, lời “xin vâng” này dẫn Mẹ tới đứng dưới cây thập giá để cùng với Chúa Giêsu, cứu rỗi con cháu ông Adong và bà Evà.

Thánh Phaolô gặp Chúa Giêsu trên đường đi Đa-mát

Thánh Phaolô sống cùng thời với Đức Chúa Giêsu. Nhưng Thánh Phaolô không được gặp Chúa Giêsu trước khi Chúa sống lại và về trời. Lúc đầu, Phaolô có tên là Saolô. Khi còn trẻ, ngài là một học trò sáng dạ, thông minh sống theo đạo luật Do-thái và thông hiểu Kinh Thánh.

Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu nhiệm tình yêu

Trong Chúa Ba Ngôi là một Cộng Đoàn, Ngài sống tập thể, yêu thương nhau, kết hợp với nhau và luôn trao ban cho nhau. Là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta cùng nhau một lòng, một ý thờ phượng Ngài trong Hội Thánh, cộng đoàn dân Chúa. Khi thờ phượng như thế, chúng ta trở nên giống Chúa và có đầy sức sống của Chúa trong cuộc đời.

Cuộc Đời Thơ Ấu của Chúa Giêsu

Chúa Giêsu sống cuộc đời thơ ấu vâng lời Thánh Giuse và Mẹ Maria nhờ đó Ngài lớn lên trong khôn ngoan, khiêm nhường, và đầy đức hạnh.

 

Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần là tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là sức mạnh của Thiên Chúa để rửa sạch và làm cho chúng ta mạnh sức qua bảy bí tích của Hội Thánh và bảy ơn.

Qua kinh Môi Côi trở nên giống Chúa Giêsu hơn

Trong Kinh Môi Côi, chúng ta lập đi lập lại Kinh Kính Mừng để làm tăng thêm ước muốn và khao khát của chúng ta cho Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến cùng

Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài xuống thế làm người để ban ơn tha tội cho chúng ta, để chúng ta được chỉa sẻ vào đời sống của Thiên Chúa.

Xếp hình: Tìm hiểu đời sống các Thánh

Đời sống của mỗi một vị Thánh giúp chúng ta nhìn thấy nhân đức của Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu sống trong họ. Tìm hiểu về các vị Thánh mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể học từ họ cách sống để chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn.

Tô mầu: Tin Mừng Nước Trời

Câu chuyện dưới đây kể về chuyện Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối

Video Giáo lý: Em và Chúa Giêsu

Bạn hãy nhắm mắt lại và đưa một bàn tay cho tôi, chúng ta sẽ cùng nhau bay đến một vùng đất xa xôi. Ở đó, chúng ta sẽ gặp và biết Chúa Giêsu