Hạt Gia Định

Có thể click vào tên giáo xứ để xem thêm thông tin.
Giáo xứ/Giáo họ Địa chỉ Quận/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Bản đồ
Bình Lợi 430 Bình Lợi, P.13
3553 0081
Quận Bình Thạnh
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
07.00
17.00
19.00
Chính Lộ 45/4N Điện Biên Phủ, P.15
3898 0820
Quận Bình Thạnh
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
08.15
17.30
Đức Mẹ Vô Nhiễm 4bis Hoàng Hoa Thám, P.7
3841 0210
Quận Bình Thạnh
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
06.30
08.00
15.00
17.30
Gia Định 280 Bùi Hữu Nghĩa, P.2
3841 2184
Quận Bình Thạnh
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.45
17.30
04.30
05.30
07.00
08.30
16.30
18.30
Hàng Sanh 76 Bạch Đằng, P.24, B.Thạnh
3899 0282
3511 3898
Quận Bình Thạnh
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
06.00
07.00
Hiển Linh 5GH Ngô Tất Tố, P.22
3899 3732
Quận Bình Thạnh
05.00
17.00
05.00
17.15
05.00
17.15
05.00
17.15
05.00
17.15
05.00
17.15
05.00
07.00
17.00
Mông Triệu 78 Nguyễn Cửu Vân, P.17
3514 1166
Quận Bình Thạnh 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
06.00
07.30
15.30
17.30
Phú Hiền 214/57bis Vạn Kiếp, P.3
3843 1167
Quận Bình Thạnh
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
07.30
17.30
Thanh Đa 801/67 XVNT, P.26
3899 2329
3511 5938
Quận Bình Thạnh
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.30
07.30
17.00
18.30
Thánh Nguyễn Duy Khang 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17
3899 6681
3514 4152
Quận Bình Thạnh
05.00
17.45
05.00
17.45
05.00
17.45
05.00
17.45
05.00
17.45
05.00
17.45
05.00
07.30
17.45
Thánh Tịnh 47/57 Nguyễn Văn Đậu, P.6
3841 3876
Quận Bình Thạnh 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
05.00
06.30
16.30
Thị Nghè 22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19
(08) 3514 4770
Quận Bình Thạnh
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
06:30
08:00
15:00
16:30
18:00
Bình Hòa 93/9 Nơ Trang Long, P.11
3843 1861
Quận Bình Thạnh 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
05:30
07:30
18:00
Thánh Martinô 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh
3514 4564
Quận Bình Thạnh
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:30
07:00
17:00
19:00