Hội các Bà Mẹ Công giáo

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sài Gòn: Tổng kết cuối năm

Đại hội tổng kết năm 2018 của hội CBMCG TGP Sàigòn được tổ chức lúc 8 giờ sáng ngày 19.01.2019 tại giáo xứ Tân Định.

Giáo hạt Phú Thọ: Mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Mình – bổn mạng của CBMCG hạt Phú Thọ, được cử hành lúc 17g30 thứ Tư ngày 21.11.2018, tại giáo xứ Hòa Hưng, giáo hạt Phú Thọ.

Ngày tôn vinh các người mẹ và tri ân các bà cố

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức "Ngày tôn vinh các người mẹ và tri ân các bà cố" vào lúc 17g30 ngày 11.05.2018 tại nhà thờ Tân Định.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP: Tổng kết năm 2017

Hội CBMCG TGP Sài Gòn đã tổ chức Đại hội tổng kết tổng kết năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018 vào lúc 8giờ sáng, ngày 27/01/2018 tại giáo xứ Tân Định.

Giáo xứ Hà Nội: Tân BCH Các Bà Mẹ Công Giáo tuyên hứa

Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt của tân Ban chấp hành Các Bà Mẹ Công giáo, chi hội Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2021, được cử hành lúc 17g00 ngày 05.01.2018.

Các Bà Mẹ Công giáo TGP Saigon mừng lễ bổn mạng

ĐTGM Phaolô đã chủ sự thánh lễ mừng kính thánh nữ Anê Lê Thị Thành, bổn mạng các Hội Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn vào chiều ngày 18/07/2017 tại giáo xứ Tân Định.