Kinh Thánh

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XIII Thường niên năm A

Càng từ bỏ càng siêu thoát. Nhân loại hôm nay đang cần những con người biết từ bỏ mọi sự để tìm chân lý. 

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XII Thường niên năm A

Nếu vào Google tìm từ khóa: “Sợ là gì?”, bạn sẽ có 2.160.000 kết quả. Nếu lần giở Kinh Thánh, bạn sẽ có hơn 365 lời trấn an: “Đừng sợ!”

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm A

Thời đại ngày nay, chuyện ăn chuyện uống đang là mối lo sợ của con người. Nào là cá bị nhiễm độc, nước bị ô nhiễm, hàng giả... đủ các mối lo. Con người cũng thật lạ! 

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

Khi tạo dựng loài người, Thiên Chúa đã phú ban cho con người một khả năng để hướng về Thiên Chúa và nhận biết Ngài. 

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Hiện Xuống năm A

Tác giả sách Sáng Thế đã dùng hình ảnh Thiên Chúa thổi làn sinh khí vào nắm bụi đất để sáng tạo nên con người giống hình ảnh Ngài

Quyền năng của Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 30/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 8, 1-4
"Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." (Mt 8,2)

Hai cuộc đời

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 29/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần XII mùa Thường Niên - Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 16, 13-19
"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16)

Hoa trái

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 28/06/2017 (All day)
Thứ Tư tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,15-20
"Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu." (Mt 7,17)

Trách nhiệm

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 27/06/2017 (All day)
Thứ Ba tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,6.12-14
"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!" (Mt 7,12)

Đừng xét đoán

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 26/06/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,1-5
"Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét." (Mt 7,1)