Hạt Tân Định

Có thể click vào tên giáo xứ để xem thêm thông tin.
Giáo xứ/Giáo họ Địa chỉ Quận/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Bản đồ
An Phú 205/45 Trần Văn Đang, P.11 Quận 3 05.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
05.00
18.00
06.00
08.00
17.30
Bùi Phát 453/105KC Lê Văn Sỹ, P.12
3843 6376
3931 3220
Quận 3
05.00
17.00
18.00
05.00
17.00
18.00
05.00
17.00
18.00
05.00
17.00
18.00
05.00
17.00
18.00
05.00
17.00
18.00
05.00
06.30
08.30
16.00
18.00
Công Lý 62/147A Lý Chính Thắng, P.8
3848 3943
Quận 3 17.30 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
06.30
08.00
17.30
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, P.9
3931 1779
3843 7715
Quận 3
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
18.00
05.00
06.00
14.00
16.00
17.00
18.30
05.00
06.30
08.00
10.00
15.30
17.00
18.30
20.00
Mai Khôi 44 Tú Xương, P.7
3932 5738
3932 0360
Quận 3
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
17.30
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
07.00
10.00(Pháp)
17.30
Tân Định 289 Hai Bà Trưng, P.8
3829 0093
3829 3088
Quận 3
05.00
06.15
17.30
19.00(T7
05.00
06.15
17.30
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
17.30
19.00
05.00
06.15
07.30
09.00
16.00
17.30
19.00
Thánh Gia 18/2 Trần Quý Khoách, Tân Định
3848 3226
Quận 1
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
Thánh Phaolô 3 262/14 Lê Văn Sỹ, P.14
3843 6681
3907 1423
Quận 3
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
17.00
05.00
17.00
Vườn Xoài 413 Lê Văn Sỹ, P.12
3931 8297
3931 9223
Quận 3
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
17.30
05.00
06.30
08.00
16.00
17.30
19.00
Xóm Lách 134/109/18A Lý Chính Thắng, P.7
3848 2900
Quận 3
05.30
17.30
05.30
17.30
05.30
17.30
05.30
17.30
05.30
17.30
05.30
17.30
07.00
17.00
09.00
Thánh Gioan Phaolô II 91/10-12 Trần Quang Diệu, P.13 Quận 3