HỘI ĐỒNG LINH MỤC GIÁO PHẬN

Giới thiệu: 

HỘI ĐỒNG LINH MỤC

Cập nhật theo dữ liệu VPTGM: Tháng 10/2016


1. THÀNH VIÊN THEO GIÁO LUẬT DO CHỨC VỤ
1 Lm. Ignatiô Hồ Văn Xuân Tổng Đại Diện
2 Lm. Giuse Vũ Minh Nghiệp Đại diện Linh mục
3 Lm. Giuse Bùi Công Trác Giám Đốc Đại Chủng Viện           
4 Lm. Tôma Vũ Quang Trung, S.J. Đại diện Tu sĩ
5 Lm. Gioan Bùi Thái Sơn Đại diện Tư pháp
6 Lm. Phêrô Kiều Công Tùng Chưởng Ấn
2. THÀNH VIÊN DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHỈ ĐỊNH
7 Lm. Lm. Ignatiô Hồ Văn Xuân Quản Đốc Nhà thờ Chánh Toà
8 Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ Đại diện Hoa kiều
9 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền Đại diện Học Viện Mục Vụ
10 Lm. Gioan Lê Quang Việt Ban Mục vụ Giới trẻ
11 Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn Ban Mục vụ Gia Đình
12 Lm. Clementê Lê Minh Trung Phụ trách Nhà Hưu
13 Lm. Phaolô Phạm Trung Dong Ban Mục vụ Di Dân
14 Lm. Giuse Trịnh Văn Viễn Hạt trưởng Hạt Bình An
15 Lm. Giuse Hoàng Kim Toan Hạt trưởng Hạt Phú Nhuận
16 Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng Phụ trách Tông đồ Giáo dân
3. THÀNH VIÊN THUỘC CÁC GIÁO HẠT
17 Lm. Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang Giáo hạt Bình An         
18 Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang Giáo hạt Chí Hoà
19 Lm. Giuse Phạm Hồng Thái Giáo hạt Gia Định
20 Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ Giáo hạt Gò Vấp
21 Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng Giáo hạt Hóc Môn
22 Lm. Giuse Hoàng Kim Toan Giáo hạt Phú Nhuận
23 Lm. Giuse Phạm Bá Lãm Giáo hạt Phú Thọ
24 Lm. Emest Nguyễn Văn Hưởng Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán
25 Lm. Giuse Đinh Tất Quý Giáo hạt Tân Định
26 Lm. Phaolô Phạm Trung Dong Giáo hạt Tân Sơn Nhì
27 Lm. Gioakim Trần Văn Hương Giáo hạt Thủ Đức
28 Lm. Gioan Phạm Văn Hợp Giáo hạt Thủ Thiêm
29 Lm. Giuse Đoàn Văn Thịnh Giáo hạt Xóm Chiếu
30 Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Hùng Giáo hạt Xóm Mới
4. THÀNH VIÊN THEO CÁC CẤP LỚP LINH MỤC
31 Lm. Vinh Sơn Trần Văn Hoà N1 1959-1970
32 Lm. Giuse Trịnh Tín Ý N2 1971-1984
33 Lm. Giuse Maria Phạm Hồng Thái N3 1985-1992
34 Lm. Giuse Đinh Hiền Tiến N4 1993-1998
35 Lm. Đa Minh Hà Duy Dũng N5 1999-2000         
36 Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng N6 2001-2002
37 Lm. Phaolô Nguyễn Đức Nguyên N7 2003
38 Lm. Giuse Đỗ Quang Khả N8 2005
39 Lm. Giuse Hoàng Minh Liệu N13 2007
40 Lm. Inhatiô Nguyễn Văn Đức N14 2009-2013