Long Bình

Năm thành lập: 
1958
Năm thành lập: 
1968
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.00
18.00
Thứ 3: 
04.00
18.00
Thứ 4: 
04.00
18.00
Thứ 5: 
04.00
18.00
Thứ 6: 
04.00
18.00
Thứ 7: 
04.00
18.00
CN: 
04.00
07.00
16.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
07.00 - 21.00
Thứ 3: 
07.00 - 21.00
Thứ 4: 
07.00 - 21.00
Thứ 5: 
07.00 - 21.00
Thứ 6: 
07.00 - 21.00
Thứ 7: 
07.00 - 21.00
CN: 
07.00 - 21.00
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
1259 Nguyễn Xiển, P. Long Bình
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3732 5370
Bản đồ: