Giáo xứ Tân Lập: Tân linh mục Giuse Nguyễn Trung Tín dâng Lễ tạ ơn

WGPSG -- “Đường nẻo Ngài xin dạy bảo con” là châm ngôn đời linh mục Tân linh mục Giuse Nguyễn Trung Tín, được phong chức vào ngày 08.6.2018 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, do Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùnghong chủ .

Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 09g00 Chúa nhật 17.6.2018 tại nhà thờ Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm do tân linh mục chủ tế. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ giáo xứ Tân Lập, cha nghĩa phụ Giuse Đỗ Quang Khang, quý cha cùng lớp, quý cha trong và ngoài Giáo phận. 

Đến tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của bà cố và gia đình của tân linh mục, quý xơ, quý thầy, quý vị trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Lập, các đoàn thể, cộng đoàn dân Chúa và quý khách mời.

Đầu lễ, tân linh mục Giuse nói: “Hôm nay, con được vinh dự về lại ngôi thánh đường thân thương này, với bầu khí yêu thương, ấm áp của cộng đoàn, để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục mà con đã lãnh nhận ngày 8/6/2018 vừa qua. Xin cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với con và cầu nguyện cho con, để con luôn trung thành với sứ mạng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội”.

Phần giảng lễ, cha nghĩa phụ Giuse Đỗ Quang Khang với chủ đề: “Hồng ân nối tiếp hồng ân” (Mời nghe audio).

Sau bài giảng lễ, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần rước lễ, cộng đoàn đọc kinh “Cầu cho Tân linh mục”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện cộng đoàn giáo xứ Tân Lập dâng lên Chúa lời cảm tạ, và cám ơn quý cha đồng tế, quý tu sỹ nam nữ, bà cố Maria và gia tộc của tân linh mục, cùng cộng đoàn giáo xứ Tân Lập.

Sau khi tân linh mục đáp từ, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có những chia sẻ với tân linh mục và cộng đoàn. (Mời nghe audio)

Sau đó, Cha chánh xứ giáo xứ Tân lập công bố phép lành Tòa Thánh. Tân linh mục đã long trọng ban phép lành Tòa Thánh trên cộng đoàn.

Thánh lễ tạ ơn đã khép lại, nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn hồng ân và gìn giữ tân linh mục.