Giáo xứ Thánh Cẩm: Đón nhận Tân tòng

WGPSG -- Vào lúc 16g00 ngày 08.7.2018, Chúa Nhật 14 Thường niên, năm B, tại giáo xứ Thánh Cẩm, giáo hạt Thủ Thiêm, cha Giuse Hoàng Minh Liệu đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn, đồng thời ban các bí tích Khai tâm cho 20 anh chị em dự tòng xin gia nhập Kitô giáo.

Để có ngày hồng phúc hôm nay, các anh chị đã qua thời gian tìm hiểu, học hỏi và kết thúc khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân. Hôm nay, trước mặt Hội Thánh, cùng có quý cha mẹ đỡ đầu, các thân nhân, các anh chị đã cùng nhau tuyên xưng đức tin và lãnh nhận các bí tích Khai tâm khởi đầu đời sống đức tin của người Kitô hữu.

Kết thúc nghi thức ban các bí tích, Cha Giuse cũng nhắn nhủ cộng đoàn, nhất là các vị cha mẹ đỡ đầu hãy luôn cầu nguyện và nâng đỡ cho các anh chị Tân tòng. Trong ngày lễ trọng đại và trang nghiêm hôm nay cũng là một bước ngoặt của một đời người khi mới gia nhập đạo. Trước mắt sẽ có nhiều thử thách, xin cho các anh chị Tân tòng luôn luôn vững lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ ban cho anh chị thêm sức mạnh trong đức tin, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, lòng can đảm và biết kính sợ Thiên Chúa.

Gx. Thánh Cẩm: Đón nhận Tân tòng