Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 03.2019

WGPSG -- Từ nhiều năm nay, mỗi tháng giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Nội dung:

- Ý cầu nguyện và lịch sinh hoạt trong tháng

- Tin Giáo hội khắp nơi

- Tin Giáo hội Việt Nam

- Tin giáo xứ

- Tin sinh hoạt các đoàn thể Công giáo Tiến hành