Phêrô Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 
1950
Năm Linh mục: 
2000
Nơi làm việc: 

NT Long Bình, hạt Thủ Thiêm