Tân Thành

Năm thành lập: 
1973
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Vinh Sơn
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.30
15.00
17.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
17.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1998
Địa chỉ: 
54/19 Nguyễn Hồng Đào, P.14
Quận Tân Bình
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3849 2526
Bản đồ: