Uỷ ban Mục vụ Gia đình / HĐGMVN

Gợi ý mục vụ năm 2019 - Bài 2: Gia đình là nơi đồng hành đầu tiên

Cộng đoàn Giáo hội nhỏ hay liên gia của bạn có Chúa Giêsu với Lời của Người làm trung tâm trong khi đồng hành với các gia đình và với nhau hay chưa?

Hội nghị Thường niên Uỷ ban Mục vụ Gia đình lần thứ VIII

Công việc chính của Hội nghị lần này là góp ý soạn thảo Lược đồ “Hướng dẫn Mục vụ Gia đình” cho Giáo hội tại Việt Nam, nhằm giúp các gia đình sống đức tin và loan báo Tin mừng.