ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 20/05/2018 (All day)
Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lời Chúa: 
Ga 20, 19-23
Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20, 22)

Trong và ngoài tình yêu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 21/05/2017 (All day)
Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14, 23-29
Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ dạy anh em mọi điều (Ga 14, 26)

Muối cho đời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 05/02/2017 (All day)
Chúa Nhật V Thường Niên A
Lời Chúa: 
Mt 5, 13-16
Chính anh em là muối cho đời; Chính anh em là ánh sáng cho trần gian (Mt 5,13.14)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Giáng Sinh, năm A

Nhân loại tội lỗi của chúng ta hôm nay chỉ có một phương pháp độc nhất để thoát khỏi xiềng xích tội lỗi là đến tìm gặp Chúa Giêsu.

Tình yêu cứu độ

Chúa Nhật Thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,36-8,3
Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều (Lc 7,47)

Mục Tử Nhân lành

Chúa Nhật Thứ 4 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 10, 27-30
Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi; Tôi biết chúng và chúng theo Tôi (Ga 10,27)

Tình yêu đáp lại hận thù

Chúa Nhật Lễ Lá
Lời Chúa: 
Lc 23, 1-49
 Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm (Lc 23,34)

Lòng thương xót của Thiên Chúa

Chúa Nhật thứ 5 Mùa Chay
Lời Chúa: 
Ga 8, 1-11
Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi (Ga 8,7)

Người Cha Nhân Hậu

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay
Lời Chúa: 
Lc 15, 1-3. 11-32
Em con đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy (Lc 15,32)

Cái nhìn nội tâm

Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay
Lời Chúa: 
Lc 13, 1-9
Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy (Lc 13,3)