Học viện Mục vụ: Thông báo lịch học Học Kỳ II (2012-2013)

Ghi danh từ thứ Hai, 17.12.2012 đến thứ Tư, 16.01.2013 tại Phòng Học Vụ Trung tâm Mục vụ 6 bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1.