Ngày Thánh Hiến Tu Sĩ & Lễ Tất Niên - (P4)

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Nhập lễ - Tin Mừng & Chia sẽ Lời Chúa