Phêrô Vũ Minh Hùng

Năm sinh: 
1964
Năm Linh mục: 
2002
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Martinô, hạt Gia Định