Phêrô Lê Hoàng Chương

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Thánh Khang, hạt Thủ Đức