3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần 2 mùa Chay (Lc 15, 1-3.11.32)

Video list