3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Năm tuần 2 mùa Chay (Lc 16, 19-31)

Video list