3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 19- 03 thánh Cả Giuse (Mt 1, 16.18-21.24a)

Video list