3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Chúa Nhật tuần 2 mùa Chay (Lc 9, 28b-36)

Video list