3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy sau Lễ Tro (Lc 5, 27-32)

Video list