Thánh lễ Giỗ đầu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc: Đáp ca Tv 26 - Lm Giuse Đỗ Duy Khánh

Video list