3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Hai tuần 8 TN (Mc 10, 17-27)

Video list