Chúa nhật 6 Thường Niên năm C (2019) : Bài đọc II: 1 Cr 15, 12. 16-20

Video list