Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa Thánh chúc mừng Giáo phận Vinh

Video list