3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Sáu tuần 4 TN (Mc 6, 14-29)

Video list