3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 02-02 Dâng Chúa trong Đền Thánh (Lc 2, 22-32)

Video list